Tytuł Projektu

Od mąki do chleba – poznajemy tradycje na pograniczu

Źródło  dofinansowania : mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy  granice  2014- 2020

Całkowity  koszt: 26.492,40 EUR

Kwota  dofinansowania: 23.843,16 EUR

Zakres  działań: Wymiana pokrycia dachowego i elementów więźby dachowej oraz remont więźby i pieca chlebowego, ścieżka edukacyjna prezentująca rodzaje zbóż, zakup elementów związanych z wypiekiem chleba ( m. in. wiklinowe tacki i koszyki chlebowe ), wykonanie tradycyjnych piekarskich strojów z regionu, w których pracownicy Muzeum prezentować będą pokazy wypieku chleba.

Termin realizacji  01.08.2020 – 31.07.2021