Skansen

Koncepcja zabudowy muzealnej obejmuje 17 zabytkowych obiektów pochodzących z terenu Pogórza Sudeckiego. Do dziś na terenie Muzeum posadowiono następujące obiekty: zajazd z Szalejowa Dolnego (pocz. XIX wieku), chałupę z Kudowy-Zakrza (XVIII/XIX wiek), chałupę z Nowej Łomnicy (I poł. XIX wieku), stodołę z Kudowy-Czermnej (poł. XIX wieku), wiatrak koźlak z Jabłowa (poł. XIX wieku), dzwonnicę alarmową z Gołaczowa (I poł. XIX wieku) oraz liczne obiekty tzw. małej architektury.

Mapa atrakcji

 1. Zajazd
 2. Kuźnia
 3. Chałupa Kudowska
 4. Stodoła Kudowska
 5. Scena amfiteatru
 6. Wiatrak koźlak
 7. Chałupa nowołomnicka
 8. Dzwonnica alarmowa
 9. Pasieka
 10. Sąsiek dawnej stodoły
 11. Kapliczka
 12. Ul
 13. Kuchnia polowa
 14. Kapliczka św. Floriana
 15. Tajemnicza kapliczka
 16. Zagroda
 17. Kapliczka św. Franciszka
 18. Schody Roberta
 19. Studnia
 20. Domek Baby Jagi

Obiekty

Budynek mieszkalno-gospodarczy z kuźnią i sklepem

Miejsce pracy kowala, który tutaj wykuwał podkowy, narzędzia i żelazne przedmioty użytku codziennego. Budynek zbudowany został w 1856 r. z kamienia i…

Zajazd

Pątnicy i wędrowcy korzystali w zajeździe z posiłku i noclegu. Wzniesiony został na początku XIX w. Pierwotny budynek w części mieszkalnej zbudowano…

Ziołowy Ogród Baby Jagi

Ścieżka edukacyjna mająca na celu: umożliwienie poznania niebezpiecznych roślin występujących na polach, łąkach i lasach przybliżenie legend i…

Chałupa z Kudowy – Zakrza

Zbudowana na przełomie XVIII i XIX w. wzniesiona jest z drewna świerkowego w konstrukcji zrębowej, na rzucie prostokąta i pokryta dachem gontowym. We…

Chałupa z Nowej Łomnicy gm. Bystrzyca Kłodzka

Zbudowana w I połowie XIX w. na rzucie prostokąta. Przelotowa sień dzieli budynek na izbę i dwa pomieszczenia gospodarcze. W sieni znajduje się…

Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa gm. Lewin Kłodzki

Dzwon usytuowany u szczytu dzwonnicy ostrzegał mieszkańców wioski przed niebezpieczeństwem. Dzwonnica wybudowana została w Gołaczowie koło Kudowy na…

Wiatrak Koźlak z Jabłowa gm. Stare Bogaczowice

Wiatrak Koźlak z Jabłowa usytuowany jest w południowej, najwyższej części skansenu. Wiatrak mełł zboże na mąkę do końca lat pięćdziesiątych XX w.…