Deklaracja dostępności

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju Skansen w Pstrążnej jest w trakcie tworzenia strony internetowej i zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przestrzeń ekspozycji stałej

Obszar Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, to teren na którym zlokalizowane są obiekty budowlane administracyjne oraz zabytkowe (służące do celów edukacyjnych — zwiedzania).

Budynki architektury drewnianej Muzeum usytuowane są na wolnym powietrzu, na stoku wzgórza o znacznym stopniu nachylenia i stanowią reprezentatywną ilustrację warunków bytu ludności wiejskiej, zamieszkałej w okresie od XVIII do pocz. XX wieku na terenach Pogórza Sudeckiego. Zasadniczą część kolekcji muzealnej stanowią obiekty architektury wiejskiej, przeniesione do muzeum i odbudowane. Prezentowane są budynki mieszkalne i gospodarskie, stodoła, wiatrak i dzwonnica alarmowa.

Zabytkowe obiekty nieruchome są uzupełnione kolekcją przedmiotów i urządzeń, charakterystycznych dla gospodarki rolniczej, hodowlanej, rzemiosła i życia codziennego mieszkańców Pogórza Sudeckiego. Zabytki te stanowią wyposażenie udostępnionych do zwiedzania dawnych wnętrz mieszkalnych, gospodarczych i usługowych.

Przestrzeń krajobrazowa oraz obiekty posiadają bariery architektoniczne. Dla osób samodzielnie poruszających się na wózkach oraz ze względu na dużą liczbę trudnych do wykrycia za pomocą laski miejsc, czy też wysokich progów, wąskich i niskich przejść, stromych schodów trudnych do pokonania dla osób z dysfunkcją ruchową, rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą. Muzeum nie posiada opisów audiodeskryptywnych oraz tyflograficznych dla osób z dysfunkcją wzroku. Istnieje możliwość zwiedzania z dotykowym poznawaniem obiektów. Ze względu na brak linii prowadzących, komunikatów głosowych i audioprzewodników, oferujemy możliwość zwiedzania z przewodnikiem (dla grup po wcześniejszym umówieniu się na takie zwiedzanie). Pies przewodnik jest zawsze mile widziany w Muzeum. Budynek biurowy mieści się w strukturze obiektu kuźni, prowadzi do niego wąska klatka schodowa ze  stromymi schodami, nie posiada żadnych ułatwień dla osób z dysfunkcjami. Toalety także nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Dostępność komunikacyjna

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego umiejscowione jest przy ulicy Pstrążnej 14 w odległości 7 km od centrum Kudowy-Zdroju. Prowadzi do niego asfaltowa droga gminna, biegnąca także do Bukowiny.

Przy Muzeum jest ogólnodostępny, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów. Budynek kuźni ze sklepem kolonialnym, zajazd, ścieżka edukacyjna „Magiczny ogród Baby Jagi” z zagrodą dla zwierząt i ludowym placem zabaw są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia przed wejściem do budynku wykonana z kostki granitowej łupanej.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie korzystają z biletów ulgowych, dzieci do lat 6 mają wstęp bezpłatny. Każdy zwiedzający otrzymuje przy wejściu bezpłatną ulotkę z opisem Skansenu, mapą terenu i usytuowaniem obiektów.