Skansen bez barier

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pt. „Skansen bez barier”.

Projekt ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym zapoznania się z ofertą skansenu i jego walorami. Znaczna część zabytkowych zabudowań skansenu położona jest na stromych zboczach, dlatego osoby o obniżonych możliwościach ruchu oraz seniorzy mają problem z dotarciem do nich. W ramach projektu w jednej z sal budynku kuźni zostanie przeprowadzony remont i zostanie ona pozbawiona barier architektonicznych. Pomieszczenie zostanie wyposażone w sprzęt multimedialny, umożliwiający wyświetlanie materiałów filmowych, prezentujących obiekty, do których nie mogą dotrzeć osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu skansen stanie się bardziej dostępny oraz przyjazny dla wszystkich chcących zapoznać się z jego ofertą.

Całkowita wartość projektu: 21.324 EUR,

Dofinansowanie EFRR (85%) 18 125 EUR

Wkład z budżet państwa (5 %) 1 066 EUR

Wkład własny: (10%) 2 132 EUR

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V A Czechy – Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.