Chałupa z Kudowy – Zakrza

Zbudowana na przełomie XVIII i XIX w. wzniesiona jest z drewna świerkowego w konstrukcji zrębowej, na rzucie prostokąta i pokryta dachem gontowym. We wnętrzu, przedzielonym sienią przelotową, znajdują się izba oraz dwa pomieszczenia dla zwierząt. Zamknięte łukiem wejście prowadzi z sieni do paleniska pieca umieszczonego w izbie. Wyposażenie wnętrza jest typowe dla wsi XIX w.