Skansen bez barier - konferencja

Spotkanie konferencyjne w ramach projektu „Skansen bez barier” / Konferenční setkání v rámci projektu "Skansen bez bariér"

Nr. projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003170

 

Miejsce realizacji: Skansen w Pstrążnej (Kudowa-Zdrój / Místo realizace: Skansen ve Stroužnem (Kudowa-Zdrój)

Termin: 13.05.2023 r. godz. 12.00 / Termín: 13. květen 2023 v hodin 12:00

 

 

Program:

12.00    Przyjazd, zwiedzanie skansenu / Příjezd, návštěva skanzenu

12.30    Otwarcie sali bez barierowej, projekcja filmu / Otevření bezbariérové ​​místnosti, promítání filmu

13.00    Tradycyjne zwyczaje ludowe jako atrakcja turystyczna /

Tradičních lidové zvyky  jako atraktivita v cestovním ruchu

Dostępność muzeów dla osób niepełnosprawnych / Přístupnost muzeí pro osoby se zdravotním postižením

Transgraniczne projekty a rozwój turystyki / Přeshraniční projekty a rozvoj cestovního ruchu

15.00    Objad  /Oběd

16.00    Wyjazd / Odjezd

 

Skansen w Pstrążnej położony jest na zboczu, co uniemożliwia osobom starszym i niepełnosprawnym zwiedzenie całego obiektu. Dlatego jednym z działań projektu były prace modernizacyjne w „izbie dziennej kowala”. Sala została pozbawiona barier architektonicznych. Dzięki temu osoby starsze i niepełnosprawne mogą w tej sali, za pośrednictwem filmu, poznać inne obiekty skansenu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tą nową ofertą skansenu.

Skanzen v Pstrążně se nachází ve svahu, což znemožňuje seniorům a postiženým lidem návštěvu celého zařízení. Proto v rámci projektu byly provedeny modernizační práce v „kovárně“. Jedná místnost byla zbavena architektonických bariér. Díky tomu mohou starší a postiženi lidé prostřednictvím filmu v této místnosti poznávat další objekty skanzenu. Zveme vás, abyste se seznámili s touto novou nabídkou skanzenu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis