Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza

W ramach projektów współpracujący partnerzy, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej (Skansen) oraz Instytut Dziedzictwa Kultury Ludowej v Litomyslu, przygotują ścieżki edukacyjne po obiektach architektury ludowej pogranicza w formie fizycznych ścieżek oraz interaktywnych map w wersji aplikacji na smartfony i na strony www. Po polskiej stronie ścieżka dotyczy 8 obiektów w Skansenie w Pstrążnej, po stronie czeskiej 13 obiektów we wsi Trsténice.

Po stronie polskiej zostały zrealizowane działania inwestycyjne dotyczące odtworzenia ekspozycji sklepowej wraz ze sklepową spiżarnią piwniczną z lat 30-tych XXw. Zostały przeprowadzone prace renowacyjne w pomieszczeniach oraz zakupione zostało część wyposażenia (meblowego oraz sprzęty sklepowe). Odtworzone pomieszczenie sklepowe będzie jednocześnie punktem początkowym ścieżki edukacyjnej, umożliwiającym pobranie aplikacji na urządzenia mobilne lub wypożyczenie tabletu z zainstalowaną aplikacją i rozpoczęcie zwiedzania obiektów architektury ludowej.

W trakcie realizacji znajduje się ścieżka edukacyjna, która zostanie urządzona w postaci 8 tablic przy obiektach (w wersjach językowych PL, CZ, EN, DE), tablicy opisującej ścieżkę partnera we wsi Trsténice, aplikacji mobilnej z interaktywną mapą, dostępną również na stronie projektu (w wersji językowej PL, CZ), umożliwiającą “wirtualną wycieczkę”.

Wnioskodawca zaplanował wydanie ulotek promocyjnych, informujących o źródłach finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej oraz ofercie turystycznej obu partnerów, ustawienie stałej tablicy pamiątkowej na ścianie odtworzonego pomieszczenia sklepowego, oraz umieszczzenie logotypów Programu na aplikacji na urządzenia mobilne oraz w ramach strony internetowej.

Realizator projektu

Institut lidového kulturniho dédictvi, z.s., Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju

Realizacja projektu

07/2017 – 06/2018

Osoba kontaktowa

Ing. Jiri Kmošek

Finansowanie

Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, projekt CZ. 11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000984